Våre kunder

Eramet / STX Grenland Industri / HRL Entreprenør / ORAS Telemark / Otera / Statkraft / Husbanken / Innovasjon Norge / Arbeidstilsynet / Fylkesmannen i Telemark / Telemark fylkeskommune / Høyskolen i Hedmark / Porsgrunn kommune / Sykehuset Telemark / EDB Ergo Group / Gatsoft / Imatis / iFokus / GREP/ Veidekke / Borregaard / Backegruppen /  

temp_ref_logo

“Vi har samarbeidet med Elin Tufte Johansen gjennom dette året med gode resultater. Hun har kommet tett på teamet, tett på det enkelte medlem i teamet og kjemien har stemt hele veien.”

Adm. dir. Tore Rønnild

frostrup_logo

“Vårt advokatfirma har ved flere anledninger benyttet Miriam Thorsell Næs som rådgiver i konflikter vi har vært engasjert av arbeidsgiver til å løse. Hun kommer raskt til kjernen av problematikken og vekker tillit med sin væremåte, innsikt og psykologfaglige kompetanse. Hennes råd fremstår som så veloverveide og så grundig dokumenterte at vi har til gode å se at en domstol ikke vil følge slike råd. Vi nøler derfor ikke med å gi Miriam Thorsell Næs de beste anbefalinger når det gjelder å løse personalkonflikter på større arbeidsplasser.”

– Johan Henrik Frøstrup, Advokat (H)

ineos_logo

I forbindelse med vår satsning på lederutvikling har vi inngått et samarbeid med Team Consulting ved Elin Tufte Johansen. Elin har utvist sterk grad av fleksibilitet og behovsforståelse, sammen har vi sørget for god integrering av bedriftens filosofi i lederutviklingen. TC har vært en utviklingspartner, ikke bare leverandør av konsulenttjenester. Personlig er det godt å ha en ekstern aktør å lufte ideer og tankermed. Elin er tillitsvekkende og behagelig samtalepartner som jeg kan anbefale på det varmeste.

– Lisbeth Garstad, Training manager

googtech logo

Vi har på ulike måter samarbeidet med Team Consulting gjennom flere år med et ønske om økt fokus på lederutvikling. Team Consulting har med sitt ledelse- utviklingsprogram og coaching hjulpet til med å utvikle lederegenskapene hos hver enkelt leder, men også bidratt til en godt fungerende ledergruppe ved vårt kontor i Porsgrunn.

– Jan Meen, Regionleder Goodtech Projects & Services – Porsgrunn

isachsen logo

Det er viktig for oss å hente ut potensialet i våre operative ledere. Vårt samarbeid med Team Consulting har vi hatt stor glede og nytte av. Gjennom Kompis til leder programmet har våre ledere fått en økt bevissthet i lederrollen, og er bedre rustet til å møte alle de utfordringer og oppgaver som vi står ovenfor hver eneste dag.

– Amund Berger Daglig leder Eiker Grøntmiljø AS en del av Isachsen Gruppen

veidekke_logo

“Miriam tok oss med storm! Vi er så heldige at Miriam deler sin kompetanse inn i vårt lederutviklingsprogram. Kontakten med deltakerne er umiddelbar gjennom hennes varme utstråling og friske og veiledende tilnærmingsmåte. Hennes meget solide faglige kompetanse blir levert strukturert, seriøs og personlig. Hun evner å formidle et relativt tungt teoretisk materiale på en lettfattelige og morsom måte.  Hun er i tillegg lett å spille ball med og fanger raskt opp hva som er vårt behov. Det er en glede å anbefale Miriam – hun vil være en positiv bidragsyter i mange sammenhenger!”

– Anne Thorbjørnsen, HR-sjef region syd

gatsoft_logo

“Vi er veldig tilfreds med hvordan Miriam Thorsell Næs, på en profesjonell og inspirerende måte, har bidratt til å utvikle vårt lederteam”

Trygve Nilssen, Daglig leder Gatsoft