Hva gjør vi

Våre prosesser og programmer er bygget på omfattende erfaring og annerkjent forskning. Vi preges sterkt av de behov vi avdekker og de mål vi setter sammen med våre kunder. I gjennomføringen har vi fokus på å skape tillit, åpen dialog og motivasjon for utvikling.

kompis bildeLedertrening for operative ledere

Nå har du muligheten!
Trenger du å forstå mer av hva som forventes av deg i lederrollen?
Har du et behov for å bli tryggere som leder?
Ønsker du å bli oppfattet som tydelig og forutsigbar og lære hvordan stille krav og følge opp?

I dette programmet vil du få trening på konkrete situasjoner som å ta den vanskelige praten eller å gjennomføre en medarbeidersamtale. Du vil forstå mer av hvem du er som leder ved å kartlegge dine egne kvaliteter. Du vil få nøkler til hva som motiverer folk til innsats og skaper driv og fremdrift i teamet. Du vil hele veien bruke egne caser så det blir relevant i din lederhverdag. Du vil få feedback og praktiske tips fra andre på kurset.

Hvis du er klar for å ta steget fra kompis til å være leder så er dette programmet for deg!

ineos_logo

I forbindelse med vår satsning på lederutvikling har vi inngått et samarbeid med Team Consulting ved Elin Tufte Johansen. Elin har utvist sterk grad av fleksibilitet og behovsforståelse, sammen har vi sørget for god integrering av bedriftens filosofi i lederutviklingen. TC har vært en utviklingspartner, ikke bare leverandør av konsulenttjenester. Personlig er det godt å ha en ekstern aktør å lufte ideer og tankermed. Elin er tillitsvekkende og behagelig samtalepartner som jeg kan anbefale på det varmeste.

– Lisbeth Garstad, Training manager

De fleste ledere har tanker om å sette sin egen utvikling på agendaen. ”Løft blikket” er lederprogrammet for dem som tar steget fullt ut og gjør det!

I mange år har vi samlet ledere fra ulike virksomheter som støtter og utfordrer hverandres utvikling. De kommer tett på hverandre og utvikler varige relasjoner.

Vi har sett mange ledere ”løfte blikket” og ta viktige steg. De ser seg selv og andre med nye øyne, blir tydeligere i lederrollen og øver sterkere innflytelse på andre.

Vi kombinerer 6 aktive døgn-samlinger med individuell coaching i mellomperioder, for å ta ut ditt lederpotensial. Du kan regne med gode lederanalyser og ærlige tilbakemeldinger fra oss.Vi trener og veileder deg i viktige lederferdigheter. Din egen coach strekker dine ambisjoner og heier deg fram.

Ikke la det bli med tanken denne gang!

veidekke_logo

“Miriam tok oss med storm! Vi er så heldige at Miriam deler sin kompetanse inn i vårt lederutviklingsprogram. Kontakten med deltakerne er umiddelbar gjennom hennes varme utstråling og friske og veiledende tilnærmingsmåte. Hennes meget solide faglige kompetanse blir levert strukturert, seriøs og personlig. Hun evner å formidle et relativt tungt teoretisk materiale på en lettfattelige og morsom måte.  Hun er i tillegg lett å spille ball med og fanger raskt opp hva som er vårt behov. Det er en glede å anbefale Miriam – hun vil være en positiv bidragsyter i mange sammenhenger!”

– Anne Thorbjørnsen, HR-sjef region syd

Det er lite som er så ødeleggende for arbeidsmiljø, helse og trivsel som konflikter mellom mennesker.
Konflikter berører ikke kun de som er direkte involvert, men også de som står rundt.  Når en konflikt har kommet fram i lyset har den gjerne fått utvikle seg til å bli både uoversiktlig og vanskelig å løse. Opplevelsen av maktesløshet og tapt arbeidsglede er ofte resultatet.
Psykolog Miriam Thorsell Næs har mange års erfaring med konfliktløsning i små og store organisasjoner. Ved bruk av gjennomprøvd metodikk og praktisk psykologfaglig kompetanse har mange bedrifter fått den hjelpen de trengte for å gjenopprette trygge og gode relasjoner.

Ta kontakt for en uforpliktende prat og referanser.

Når vi tar på oss ansvaret for å utvikle ledere, er målet alltid synlige forbedringer i lederatferd.Vi ser mange dyktige ledere som viser mot til å lede, vekker tillit og inspirerer til innsats.

Vi brenner for at enda flere ledere skal finne veien til dedikerte medarbeidere som tar ansvar.

Å lykkes som leder er krevende. Nye norske studier viser at mange ledere har for lav selvinnsikt, sliter med mistillit og ofte utøver destruktiv ledelse.For oss er lederutvikling et forankret og målrettet prosjekt. Vi tror at læring skjer gjennom konkrete tilbakemeldinger og aktiv erfaring.

Vi har drevet med lederutvikling i en årrekke og kan vise til gode referanser.

gatsoft_logo

“Vi er veldig tilfreds med hvordan Miriam Thorsell Næs, på en profesjonell og inspirerende måte, har bidratt til å utvikle vårt lederteam”

Trygve Nilssen, Daglig leder Gatsoft

Kultur preger trivsel, atferd og resultater i en organisasjon. Kulturen er de uskrevne sannhetene som gjelder på en arbeidsplass.

Den legger føringer for hva som er riktig og galt, hva som er viktig og uviktig, og hvordan mennesker forholder seg til hverandre.

Vi har jobbet med flere organisasjoner der kulturen har påvirket arbeidsmiljø og resultater negativt.

Vi tror at bevisstgjøring og målrettet påvirkning av kultur er noe av det viktigste en organisasjon kan gjøre for å bedre arbeidsmiljø og resultater.

Derfor jobber vi ofte sammen med ledere og medarbeidere for å skape en kultur som bidrar til trivsel og understøtter organisasjonens målsettinger.

Fordi mennesker er forskjellige oppstår det ofte misforståelser og frustrasjoner. Da lider prestasjonene!

Denne forskjelligheten kan gjøres til en styrke i samarbeidet, men krever da bevisst arbeid med relasjoner og samspill.

Et viktig kjennetegn på team som presterer er at de bruker tid på egen evne til samspill og kommunikasjon.

Vi har lang erfaring med å lede ulike team gjennom en utvikling, også når utgangspunktet har vært krevende.

Vi har jobbet med flere ledergrupper der viktige fokus har vært tillit, åpenhet og lojalitet.

frostrup_logo

“Vårt advokatfirma har ved flere anledninger benyttet Miriam Thorsell Næs som rådgiver i konflikter vi har vært engasjert av arbeidsgiver til å løse. Hun kommer raskt til kjernen av problematikken og vekker tillit med sin væremåte, innsikt og psykologfaglige kompetanse. Hennes råd fremstår som så veloverveide og så grundig dokumenterte at vi har til gode å se at en domstol ikke vil følge slike råd. Vi nøler derfor ikke med å gi Miriam Thorsell Næs de beste anbefalinger når det gjelder å løse personalkonflikter på større arbeidsplasser.”

– Johan Henrik Frøstrup, Advokat (H)